072980
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
399
2753
65639
11158
11430
72980

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 09:08

หน้าหลัก

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

Post by Samutprakan
on 31 มกราคม 2561
ฮิต: 172

            กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขแจ้งว่าเนื่องจากพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่เป็นจำนวนมากและคาดว่าจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

           สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำได้ที่ เว็บไซด์ของจังหวัดสมุทรปราการ ในหัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" เรื่อง "คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่"

แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

Post by Samutprakan
on 04 มกราคม 2561
ฮิต: 196

                        ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้แจ้งเตือนให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ ปปง. หรือเจ้าหน้าที่ศาล โทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้เสียหาย โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักจะอ้างว่าผู้เสียหายมีเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องโอนเงินให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ ทำให้เหยื่อตกใจกลัวจนหลงเชื่อและโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพจนต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

                    เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าว ขอให้อย่าหลงเชื่อเมื่อได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพ สำนักงาน ปปง. แจ้งว่าไม่มีหน่วยงานรัฐใดโทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อให้โอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หากมีกรณีสงสัยขอให้รีบสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. สายด่วน ปปง. 1710

ข่าววันนี้

Post by Samutprakan
on 09 ตุลาคม 2560
ฮิต: 268

จ.สมุทรปราการ สรุปผลงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกันประจำเดือนกันยายน 2560

Post by Samutprakan
on 02 ตุลาคม 2560
ฮิต: 576

จ.สมุทรปราการ สรุปผลงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกันประจำเดือนกันยายน 2560

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ได้ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนรวมถึงอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งผลดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกัน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 มีผู้เข้ารับบำบัด รวมทั้งสิ้น 187 คน เป็นเพศชาย 176 คน หญิง 11 คน อยู่ในเขตอำเภอบางบ่อ มากที่สุด รองลงมาคือ อำเภอเมือง ฯ ประเภทสารเสพติด ประเภทยาบ้ามากที่สุด รองลงมา คือ กัญชา ยาไอซ์ ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพมากที่สุด และเป็นกลุ่มสมัครใจในการบำบัด เป้าหมายตั้งแต่สิงหาคม 2559 – 15 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 3,985 ราย ดำเนินการได้ 3,051 คน คิดเป็นร้อยละ 76.56
สำหรับด้านการรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก จังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิก To Be Number One จำนวน 596,282 คน แยกเป็นสมาชิกช่วงอายุ 6 - 24 ปี จำนวน 262,596 คน และสมาชิกทั่วไปทั้งในชุมชน , สถานศึกษา และสถานประกอบการ จำนวน 333,686 คน โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิก To Be Number One ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป