014243
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
142
888
11919
3764
1380
14243

Your IP: 192.168.2.69
2017-09-22 11:24

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Post on 27 เมษายน 2560
by Samutprakan
ฮิต: 62

 

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. สสค.สมุทรปราการได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน และนายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป สค.สมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้การรับรอง มยส. ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 41 แห่ง แยกเป็นสถานประกอบกิจการที่ต่ออายุการรับรอง 34 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ครั้งแรก 7 แห่ง ทั้งนี้ สค.สมุทรปราการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นที่ได้ให้ความสนใจการส่งเสริมให้ สปก.จัดทำ มยส.ของ สสค.สปซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ โดยสื่อมวลชนจะได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดทำ มยส.ให้ผู้สนใจได้ทราบทางเคเบิ้ลทีวี ช่องปราการเคเบิ้ล สาครเคเบิ้ลและสมุทรปราการเคเบิ้ล ต่อไป