072973
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
399
2746
65639
11151
11430
72973

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 09:07

ไทยแลนด์ 4.0

Post by Samutprakan
on 28 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 47

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-121256

ท่ามกลางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากการพัฒนาสินค้า และการตลาด เรื่องของแรงงานก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญ ในการนำธุรกิจไปสู่ทิศทางที่องค์กรต้องการ ผลเช่นนี้ จึงทำให้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรจึงเผยแพร่รายงานผลการวิจัย “แนวโน้มอาชีพ และการเตรียมความพร้อมในการทำงานของกลุ่มมิลเลนเนียลเมื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ทั้งนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ต่อไป เพราะรายงานดังกล่าวเก็บตัวอย่างจาก 1,275 ตัวอย่าง จากการสอบถามกลุ่มมิลเลนเนียล ซึ่งเป็นประชากรที่เกิดระหว่างปี 2525-2539 หรือเจเนอเรชั่นวาย ในเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 พบว่าร้อยละ 72.35 รับทราบโมเดลดังกล่าว และร้อยละ 47.78 มองว่าโมเดลประเทศไทย 4.0 ส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต โดยมีร้อยละ 18.89 ที่มองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต

ทั้งนี้เพื่อให้ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยเฉพาะยุคประเทศไทย 4.0 คนกลุ่มนี้ จึงมีความสนใจที่จะฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง โดยคนกลุ่มมิลเลนเนียลมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองสูง ร้อยละ 51.92 ระบุว่าสมัครใจเข้าร่วมพัฒนาเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วยความสมัครใจ

ส่วนวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมร้อยละ 59.55 ระบุว่าเพื่อต้องการเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ ร้อยละ 47.10 ระบุว่าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และอันดับสามเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการทำงานคิดเป็นร้อยละ 35.52

‘บิ๊กอู๋’ ย้ำเอาผิดนายจ้าง หากพบเข้าข่ายค้ามนุษย์แรงงาน

Post by Samutprakan
on 28 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 42

"บิ๊กอู๋" สั่งติดตามใกล้ชิดเอาผิดนายจ้าง หากพบเข้าข่ายใช้แรงงานบังคับ-ค้ามนุษย์ โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) หลังจากที่ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รายงานผลการออกตรวจแรงงานและคัดกรองลูกจ้างที่ยื่นคำร้อง/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งพบว่า มีลูกจ้างยื่นคำร้อง/ร้องเรียน 230 คน ในจำนวน 119 แห่ง ผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่เข้าข่ายแรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์ 223 คน ในจำนวน 118 แห่ง พบเข้าข่ายแรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์ และได้ประสานพนักงานสอบสวนเพื่อคัดแยกผู้สียหาย 7 คน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นลูกจ้างชาวเมียนมาและลาว จำนวน 7 คน ทำงานที่บริษัท ไอ่วอ รังนก จำกัด เลขที่ 173/1 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. ประกอบกิจการผลิตรังนก ลูกจ้างได้ร้องเรียนว่าบริษัทดังกล่าว 1) เก็บหนังสือเดินทาง (Passport) ของลูกจ้างไว้และหักค่าจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเอกสารการจ้างแรงงานต่างด้าว 2) ไม่จ่ายค่าจ้างวันหยุดตามประเพณี 3) ไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวของนายจ้างเข้าข่ายใช้แรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หากพบกรณีที่นายจ้างปฏิบัติต่อคนงานทั้งไทยและต่างด้าว เข้าข่ายใช้แรงงานบังคับ/ค้ามนุษย์ และไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

กรณีลูกจ้างทั้งไทยและต่างด้าวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 0-2246-8994, 0-2245-7020 สายด่วน 1506 กด 3 หรือที่ www.labour.go.thhttp://www.bangkokbiznews.com/news/detail/793527

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

Post by Samutprakan
on 31 มกราคม 2561
ฮิต: 172

            กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขแจ้งว่าเนื่องจากพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่เป็นจำนวนมากและคาดว่าจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

           สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำได้ที่ เว็บไซด์ของจังหวัดสมุทรปราการ ในหัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" เรื่อง "คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่"

“บิ๊กอู๋”ตรวจ OSS สกลนคร ย้ำ นายจ้างพาต่างด้าวไปตีทะเบียนประวัติ ขอใบอนุญาตทำงาน ก่อน 31 มี.ค.

Post by Samutprakan
on 18 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 58
วันที่: 
 18 กุมภาพันธ์ 2018

             รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จ.สกลนคร กำชับ นายจ้างรีบนำแรงงานต่างด้าวกลุ่มใบจับคู่ และกลุ่มบัตรชมพูหมดอายุ 31 มี.ค.61 รีบมารายงานตัวจัดทำทะเบียนประวัติ ขอใบอนุญาตทำงานให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561

            วันนี้ (16 ก.พ.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 1767/24 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับ โอกาสนี้มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย
           พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้กำชับให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง (ใบจับคู่) และกลุ่มบัตรสีชมพู ซึ่งบัตรหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 รีบมารายงานตัว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดสกลนคร เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน และจัดทำทะเบียนประวัติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป
         ทั้งนี้ ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการกับศูนย์ฯ OSS ทั้ง 78 แห่งทั่วประเทศ ภายใน 31 มีนาคม 2561 ตามแผนตรีเทพ (กนร.) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,999,240 คน แยกเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 893,705 คน กัมพูชา 185,096 คน และลาว 108,610 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 1,187,411 คน รอการพิสูจน์สัญชาติ 811,829 คน แยกเป็นเมียนมา 329,940 คน กัมพูชา 431,186 คน และลาว 50,703 คน

--------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
16 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

Post by Samutprakan
on 04 มกราคม 2561
ฮิต: 196

                        ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้แจ้งเตือนให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ ปปง. หรือเจ้าหน้าที่ศาล โทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้เสียหาย โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักจะอ้างว่าผู้เสียหายมีเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องโอนเงินให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ ทำให้เหยื่อตกใจกลัวจนหลงเชื่อและโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพจนต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

                    เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าว ขอให้อย่าหลงเชื่อเมื่อได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพ สำนักงาน ปปง. แจ้งว่าไม่มีหน่วยงานรัฐใดโทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อให้โอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หากมีกรณีสงสัยขอให้รีบสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. สายด่วน ปปง. 1710