025827
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
281
384
24044
3990
6066
25827

Your IP: 192.168.2.69
2017-11-20 04:08

ข่าววันนี้

Post by Samutprakan
on 09 ตุลาคม 2560
ฮิต: 49

จ.สมุทรปราการ สรุปผลงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกันประจำเดือนกันยายน 2560

Post by Samutprakan
on 02 ตุลาคม 2560
ฮิต: 84

จ.สมุทรปราการ สรุปผลงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกันประจำเดือนกันยายน 2560

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ได้ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนรวมถึงอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งผลดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกัน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 มีผู้เข้ารับบำบัด รวมทั้งสิ้น 187 คน เป็นเพศชาย 176 คน หญิง 11 คน อยู่ในเขตอำเภอบางบ่อ มากที่สุด รองลงมาคือ อำเภอเมือง ฯ ประเภทสารเสพติด ประเภทยาบ้ามากที่สุด รองลงมา คือ กัญชา ยาไอซ์ ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพมากที่สุด และเป็นกลุ่มสมัครใจในการบำบัด เป้าหมายตั้งแต่สิงหาคม 2559 – 15 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 3,985 ราย ดำเนินการได้ 3,051 คน คิดเป็นร้อยละ 76.56
สำหรับด้านการรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก จังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิก To Be Number One จำนวน 596,282 คน แยกเป็นสมาชิกช่วงอายุ 6 - 24 ปี จำนวน 262,596 คน และสมาชิกทั่วไปทั้งในชุมชน , สถานศึกษา และสถานประกอบการ จำนวน 333,686 คน โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิก To Be Number One ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

ประชุมร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย

Post by Samutprakan
on 25 กันยายน 2560
ฮิต: 65

วันที่ 25 กันยายน 2560 สสค. สมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในงานก่อสร้างของลูกจ้าง สัญชาติ กัมพูชาและลาว โดยนายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป สค.สมุทรปราการ มอบหมายนางนนทลี วงษ์เคี่ยม นว.ชพ เป็นประธานในพิธีเปิด มี น.ส.อารมณ์ คนชม ผอ.ภาคกลางและภาคใต้ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวรายงาน การจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการยอมรับ การปกป้องสิทธิแรงงาน และความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในหมู่แรงงาน สัญชาติกัมพูชา และลาว ในเขตก่อสร้างพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 คน เป็นผู้แทน สถานประกอบกิจการ ที่มีหน่วยงานก่อสร้าง ในจังหวัดสมุทรปราการ และมีการใช้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชาและลาว มีวิทยากร จาก สสค.สป.บรรยาย เรื่องการลดการประสบอันตราย เนื่องจากการทำงานในงานก่อสร้าง และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้นำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Post by Samutprakan
on 26 กันยายน 2560
ฮิต: 70

ลูกจ้างเฮ! ใครเกษียณ 60 ปี รับเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน คนทำงาน 20 ปีรอเพิ่มสิทธิ์ปีนี้

https://www.matichon.co.th/news/675831

ย้ำไทยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงเข้มข้น

Post by Samutprakan
on 25 กันยายน 2560
ฮิต: 66

กระทรวงแรงงาน แจงสื่อนอก ย้ำไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ในกิจการประมงเข้มข้น พร้อมเผยผลจัดลำดับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายโดยได้รับการยอมรับในระดับสากลจากกระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกายกระดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับความสำเร็จสูงสุด ประจำปี 59

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน เปิดเผยถึง กรณีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานข่าว องค์กรเอกชนต่อต้านการค้ามนุษย์ อินเตอร์เนชันแนล จัสติส มิชชัน(ไอเจเอ็ม) ออกผลสำรวจโดยลงพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรมประมงในไทยรวม 20 แห่งเมื่อปี 2559 ระบุว่าคนงานต่างชาติบนเรือประมงไทยราว 1 ใน 3 ต้องทำงานใช้หนี้ โดยได้รับค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนด และถูกทำร้ายร่างกาย ว่า การแก้ไขปัญหาใช้แรงงานผิดกฎหมายในกิจการประมง ประเทศไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศปมผ. กรมเจ้าท่า กรมประมง เป็นต้น ร่วมกันตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออกทุกลำ ณ ศูนย์ PIPO โดยจะตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างให้ตรงกับที่แจ้งไว้ ตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน กรณีสงสัยหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการค้ามนุษย์หรือกระทำผิดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในทันที ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจเรือประมงในปี 2559 จำนวน 956 ครั้ง จำนวนเรือที่ผ่านการตรวจ891 ลำ พบเรือกระทำผิด 18 ลำ เป็นการใช้แรงงานเด็กอายุ  ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด 1 ลำ 1 คน และในการคัดกรองการทำ seabook ของลูกจ้างเรือประมงจำนวน 4 หมื่นกว่าคน พบการกระทำผิด 4 พันกว่าคน ซึ่งได้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและดำเนินคดีกับนายจ้างแล้ว นอกจากนี้ ได้ร่วมกับ ILOจัดทำโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights)และ NGO จัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานตรวจแรงงาน เป็นการเพิ่มศักยภาพการตรวจแรงงานและสัมภาษณ์เพื่อหาข้อเท็จจริงการใช้แรงงานบังคับ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว กระทรวงแรงงาน ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541อัตราโทษสำหรับการใช้แรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเรือประมง ซึ่งจะมีโทษปรับ 4-8 แสนบาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ รวมทั้ง จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการกระทำผิด โดยมีทีมหาข่าวล่วงหน้าร่วมกับ NGO ลงพื้นที่ หากพบการกระทำความผิดจะส่งข้อมูลให้ชุดตรวจเข้าตรวจอย่างเข้มข้น และดำเนินคดีทันที ทั้งนี้ จากมาตรการต่างๆ และการดำเนินการอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 60 กระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศจัดลำดับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายโดยยกระดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับความสำเร็จสูงสุด (Significant Advancement)ประจำปี 2559 ซึ่งเลื่อนลำดับจากประเทศที่มีความสำเร็จปานกลาง (Moderate Advancement) เมื่อปี 2558

https://news.voicetv.co.th/thailand/526471.html