084407
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
155
225
742
81236
8072
14513
84407

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-24 02:24

งานพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร มยส./โรงงานสีขาว/แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น/ความปลอดภัยดีเด่น

Post on 15 กันยายน 2560
by Samutprakan
ฮิต: 165

วันที่ 13 กันยายน 2560 สสค.สมุทรปราการ จัดพิธีมอบใบรับรอง โล่ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ สปก.ที่ได้รับการรับรอง มยส. จำนวน 152 แห่ง โรงงานสีขาว จำนวน 80 แห่ง สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ จำนวน 45 แห่ง สปก.ดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด และระดับชมเชย จำนวน 26 แห่ง และเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 36 คน ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี มีนายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป สค.สมุทรปราการ กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมถึงคณะกรรมการกลั่นกรอง มยส.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ภายในงานมีการจัดอบรมให้ความรู้แนวทางการจัดทำ มยส. และการบรรยาย "เพื่อตน เพื่อองค์กรและเพื่อสังคม " โดยพระอาจารย์พินทุ วัดถ้ำวัวแดง จ.ชัยภูมิ รวมทั้งการจัดนิทรรศการด้านยาเสพติด ด้านความปลอดภัย ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ มีผู้ร่วมงานประมาณ 800 คน การจัดงานครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง สปก.ที่ได้รับรางวัล และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ สปก.ที่ยังไม่ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานฯ ส่งเสริม โดยมี สปก.ที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ เป็นต้นแบบการจัดการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ จะมี สปก.เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่กรมฯ ส่งเสริมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/pg/samutprakan0029/photos/?tab=album&album_id=1923434991214594

https://www.facebook.com/pg/samutprakan0029/photos/?tab=album&album_id=1923757211182372