014314
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
148
142
959
11919
3835
1380
14314

Your IP: 192.168.2.69
2017-09-22 11:44

ตรวจความปลอดภัยในสถานศึกษา

Post on 23 มิถุนายน 2560
by Samutprakan
ฮิต: 40

วันที่ 22 มิ.ย.2560 นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป สค.สมุทรปราการ มอบหมายนายศรชัย ยาประดิษฐ์ นิติกรชำนาญการ น.ส.สุจารี เหล็กเพ็ชร์ และน.ส.ฐิตินันท์ ทองแป้น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีประจำ ปี 2560 ณ ร.ร.วัดป่าเกด (ดิษวิยาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ซ.เพชรหึงษ์ 16 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 คน นักเรียน จำนวน 141 คน สถานศึกษาแห่งนี้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และแสดงความมุ่งมั่นจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในปีต่อๆไป มีการดำเนินการสอดคล้องหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา