014304
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
138
142
949
11919
3825
1380
14304

Your IP: 192.168.2.69
2017-09-22 11:42

อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน

Post on 18 เมษายน 2560
by Samutprakan
ฮิต: 57

 

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่มีประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ทำให้ผู้ว่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องจ่ายค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ โดยคำนวณได้จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหารด้วยจำนวนชิ้นงานเฉลี่ยที่ลูกจ้างทำได้ภายใน 8 ชั่วโมงทำงาน ทั้งนี้ จากระยะเวลาที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงขณะนี้ กสร. ยังไม่ได้รับแจ้งหรือรับคำร้องกรณีผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว ดังนั้น ขอให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง และผู้ว่าจ้างได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

“ผู้ว่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้านตามอัตราที่กฎหมายกำหนด สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1546” นายสุเมธ กล่าว

http://www.matichon.co.th/news/531071