059054
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
221
649
1873
54372
8662
11045
59054

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-22 08:27

กสร.เตือนห้ามฝึกงานอันตรายขัดกม.แรงงาน

Post on 10 กุมภาพันธ์ 2561
by Samutprakan
ฮิต: 14

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สถานศึกษาหลายแห่งมีหลักสูตรและโครงการที่ร่วมมือกับสถานประกอบกิจการจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ในสถานประกอบกิจการ เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ ว่ามีนักศึกษาฝึกงานประสบอันตรายระหว่างการฝึกงาน รวมไปถึงกลุ่มองค์กรแรงงานต่างๆ ได้ประสานข้อมูลกับกระทรวงแรงงานว่ามีนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องทำงานล่วงเวลา ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ในการทำงานให้แก่นักศึกษา รวมไปถึงดูแลคุ้มครองนักศึกษาฝึกงานเหล่านี้ให้มีความปลอดภัยในการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ กสร. ได้ประสานไปยังคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศเพื่อ ขอความร่วมมือให้ชี้แจงสถานศึกษาในสังกัดให้กำกับดูแลการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ โดยห้ามไม่ให้ทำงานล่วงเวลา ห้ามทำงานในวันหยุดและให้มีการกำหนดเวลาฝึกงาน ตลอดจนมอบหมายงานที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็กตามที่กฎหมายกำหนด