093812
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
341
261
602
91342
6806
10671
93812

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-22 06:09

กสร.ชูกลไกบริหารงานบุคคลเชื่อมนายจ้างลูกจ้าง

Post on 08 กุมภาพันธ์ 2561
by Samutprakan
ฮิต: 58

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ชูเป็นกลไกเชื่อมสัมพันธ์อันนายจ้าง ลูกจ้าง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวภายหลัง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ว่า กสร.ได้จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงขึ้น โดยเชิญเจ้าของสถานประกอบกิจการ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารงานบุคคลจากภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากนักบริหารงานบุคคล เป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือ เชื่อมต่อทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
ทั้งนี้ เจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้บริหารงานบุคคลในระดับสูงของภาคเอกชน จำนวน 40 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงานด้านแรงงานของรัฐบาล ข้อกฎหมาย และมาตรฐานด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างผลิตภาพในการประกอบการ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า ควบคู่กับการสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง