044619
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
526
271
1183
41180
5272
11012
44619

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-16 21:24

แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

Post by Samutprakan
on 04 มกราคม 2561
ฮิต: 18

                        ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้แจ้งเตือนให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ ปปง. หรือเจ้าหน้าที่ศาล โทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้เสียหาย โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักจะอ้างว่าผู้เสียหายมีเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องโอนเงินให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ ทำให้เหยื่อตกใจกลัวจนหลงเชื่อและโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพจนต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

                    เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าว ขอให้อย่าหลงเชื่อเมื่อได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพ สำนักงาน ปปง. แจ้งว่าไม่มีหน่วยงานรัฐใดโทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อให้โอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หากมีกรณีสงสัยขอให้รีบสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. สายด่วน ปปง. 1710

ข่าววันนี้

Post by Samutprakan
on 09 ตุลาคม 2560
ฮิต: 123

ข่าวประชาสัมพันธ์

Post by Samutprakan
on 26 กันยายน 2560
ฮิต: 162

ลูกจ้างเฮ! ใครเกษียณ 60 ปี รับเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน คนทำงาน 20 ปีรอเพิ่มสิทธิ์ปีนี้

https://www.matichon.co.th/news/675831

จ.สมุทรปราการ สรุปผลงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกันประจำเดือนกันยายน 2560

Post by Samutprakan
on 02 ตุลาคม 2560
ฮิต: 309

จ.สมุทรปราการ สรุปผลงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกันประจำเดือนกันยายน 2560

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ได้ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนรวมถึงอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งผลดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกัน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 มีผู้เข้ารับบำบัด รวมทั้งสิ้น 187 คน เป็นเพศชาย 176 คน หญิง 11 คน อยู่ในเขตอำเภอบางบ่อ มากที่สุด รองลงมาคือ อำเภอเมือง ฯ ประเภทสารเสพติด ประเภทยาบ้ามากที่สุด รองลงมา คือ กัญชา ยาไอซ์ ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพมากที่สุด และเป็นกลุ่มสมัครใจในการบำบัด เป้าหมายตั้งแต่สิงหาคม 2559 – 15 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 3,985 ราย ดำเนินการได้ 3,051 คน คิดเป็นร้อยละ 76.56
สำหรับด้านการรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก จังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิก To Be Number One จำนวน 596,282 คน แยกเป็นสมาชิกช่วงอายุ 6 - 24 ปี จำนวน 262,596 คน และสมาชิกทั่วไปทั้งในชุมชน , สถานศึกษา และสถานประกอบการ จำนวน 333,686 คน โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิก To Be Number One ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

ประชุมร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย

Post by Samutprakan
on 25 กันยายน 2560
ฮิต: 165

วันที่ 25 กันยายน 2560 สสค. สมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในงานก่อสร้างของลูกจ้าง สัญชาติ กัมพูชาและลาว โดยนายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป สค.สมุทรปราการ มอบหมายนางนนทลี วงษ์เคี่ยม นว.ชพ เป็นประธานในพิธีเปิด มี น.ส.อารมณ์ คนชม ผอ.ภาคกลางและภาคใต้ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวรายงาน การจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการยอมรับ การปกป้องสิทธิแรงงาน และความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในหมู่แรงงาน สัญชาติกัมพูชา และลาว ในเขตก่อสร้างพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 คน เป็นผู้แทน สถานประกอบกิจการ ที่มีหน่วยงานก่อสร้าง ในจังหวัดสมุทรปราการ และมีการใช้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชาและลาว มีวิทยากร จาก สสค.สป.บรรยาย เรื่องการลดการประสบอันตราย เนื่องจากการทำงานในงานก่อสร้าง และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้นำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด