1813142
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1866
1750
5614
1791977
10064
64042
1813142

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-05 16:25

ทำตามหลัก 3ต ลดเหตุอัคคีภัย

Post on 10 มิถุนายน 2565
by Samutprakan
ฮิต: 103

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

     กสร. แนะสถานประกอบกิจการจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยผ่านหลัก 3 ต ติดตั้ง ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อม หวังสร้างวัฒนธรรมให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการเกิดอัคคีภัย และลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

   นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญการป้องกันเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยมุ่งหวังลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน เป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตน้อยที่สุด รวมถึงทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการไม่ให้เสียหายกสร. จึงจัดให้มีแคมเปญภายใต้ชื่อว่าSAFE LIFE โดยใช้หลัก 3 ต ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญดังกล่าว เพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย “ติดตั้ง” โดยต้องติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า และแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง “ตรวจสอบ” หมั่นตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ “เตรียมความพร้อม” ต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับลูกจ้าง และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี โดยหลักดังกล่าวจะช่วยป้องกันและลดการเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งจะช่วยสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ลดการประสบอันตรายจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   อธิบดี กสร.กล่าวต่อไปว่าการแก้ปัญหาอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการถือเป็นเรื่องท้าทายที่ กสร.ต้องให้ความสำคัญและกำหนดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานรวมไปถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน ซึ่งกสร. ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพระบบและเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมชี้แนะให้นายจ้าง ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน 0 2448 9128 - 39ต่อ 603 - 610