1813019
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1743
1750
5491
1791977
9941
64042
1813019

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-05 15:37

ภารกิจ

Post on 10 มิถุนายน 2565
by Samutprakan
ฮิต: 61
ภารกิจ
      - วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ว่องนิยมเกษตร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการตรวจสถานประกอบการ และตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้าง สภาพการจ้างการทำงาน โดยเข้าตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 848/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะทำงานบูรณาการการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสิ้น 2 แห่ง
จากการตรวจสอบไม่พบการบังคับใช้แรงงานและไม่พบการจ้างแรงงานเด็ก และพนักงานตรวจแรงงาน มีหนังสือเชิญพบสถานประกอบการทั้งสองแห่ง เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
 
อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน และ ผู้คนกำลังยืน