433038
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
588
1409
588
423678
14601
45945
433038

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-12 12:43

Safety Thailand

Post on 06 กันยายน 2562
by Samutprakan
ฮิต: 427

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

"Safety Thailand" สร้างความตระหนักและจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) 
#กระทรวงแรงงาน ขอสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุหรือลดการประสบอันตรายจากการทำงาน เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตราย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน