325151
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
153
547
700
319202
3672
22884
325151

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 08:03

จุดประกายความคิดในการประกอบอาชีพ

Post on 09 สิงหาคม 2562
by Samutprakan
ฮิต: 187

"การจุดประกายความคิดในการประกอบอาชีพ การเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้านำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่าย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาส และรายได้"
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมอาชีพอิสระปี 2562” Careers for Sustainability 
ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และบริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน
31 กรกฎาคม 2562
#กระทรวงแรงงาน
#สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506

ในภาพอาจจะมี 1 คน